Departamento HQL / H2

© Quang Dam © Quang Dam
  • Arquitectos: H2
  • Ubicación: Thành phố Vũng Tàu, Vietnam
  • Arquitectos A Cargo: Tran Van Huynh, Le Hoang Tam, Nguyen Thi Xuan Hai, Do Trong Nhan Kiet, Nguyễn Đức Khánh
  • Área: 100 m²
  • Año Proyecto: 2018
  • Fotografías: Quang Dam

Leer más »

Deja un mensaje

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.